Kinesitherapie

Algemene kinesitherapie en revalidatie

Kinesitherapeutische verstrekkingen

gebeuren telkens op doktersvoorschrift.

Ze kunnen doorgaan in de praktijk of aan

huis indien de patiënt zich medisch of

sociaal niet kan verplaatsen.

 

Voor terugbetaling volgen wij de nomenclatuur

voorgeschreven door het RIZIV.

Wij zijn dus toegetreden tot de conventie.

 

Meer info te vinden op www.hziv.be/tarieven-kine

Binnen de algemene kinesitherapie en revalidatie gaan we met behulp van verschillende behandelmethodes het natuurlijke genezingsproces zo optimaal mogelijk laten verlopen.

 

We baseren ons op een grondig onderzoek

van uw klachten en stellen dan een behandeling

op maat samen.

Hierbij wordt er gebruik gemaakt van:

 

• Mobilisatie- en massagetechnieken

• Koude/warmte-applicatie

• Ultrasone- en electrotherapie

• Easy Taping

• Functionele oefentherapie

• Ademhalingstherapie